KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Małgorzata Dobrzelak-Dubas prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Md Fizjoterapia Małgorzata Dobrzelak-Dubas, z głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Obrońców Warszawy 13/10, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP: 9511434201, strona www: www.malgorzatadobrzelak.pl, adres e-mail: md.fizjoterapia@tlen.pl – dalej jako „Administrator”.

2. Administrator zbiera i przetwarza Państwa dane w następujących celach:

 • świadczenia usług zamówionych przez klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • rozpatrzenia reklamacji dotyczących świadczonych przez Administratora usług, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy. W przypadku nie podania przez Państwa danych nie będzie możliwe zrealizowanie na Państwa rzecz zamówienia produktów Administratora.

5. Odbiorcami danych osobowych będą:

 • podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO, w tym w szczególności podmioty zajmujące się obsługą księgową i informatyczną Administratora,
 • uprawnione organy państwowe na podstawie pisemnego wniosku.

6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania usług przez Administratora, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych ze świadczeniem usług przez Administratora, lub do czasu cofnięcia udzielonej przez klienta zgody.

9. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, których nie udostępniają nam Państwo bezpośrednio. Strona malgorzatadobrzelak.pl wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Funkcjonalne pliki cookie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie zbierają następujące dane osobowe:

 • Dane dotyczące lokalizacji
 • Adres IP lub identyfikatory aplikacji
 • Rodzaj przeglądarki internetowej i typ urządzenia
 • Język strony internetowej

Polityka Cookies

Pliki cookies (tzw.ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowuje Twoja przeglądarka. Pliki te mają szczególne zadanie – optymalizację korzystania ze stron internetowych, w tym malgorzatadobrzelak.pl
Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
Dostosowywania stron internetowych do Twoich preferencji, m.in odczytania z jakiego urządzenia korzystasz (komputer? telefon?) i dostosowywanie rozdzielczości strony do Twoich wymagań.
Tworzenie statystyk, które służą poprawie struktury i zawartości stron internetowych.
Masz wolny wybór – jeśli nie chcesz korzystać z tej funkcjonalności, możesz ją wyłączyć w swojej przeglądarce.